Exkluzivní nabídky

Web zaměřený na produkty z oblasti služeb a zboží, které se vyznačují svou ojedinělostí a nejsou běžné v nabídkách firem.

Proč právě tento způsob financování?

VÝHODY FINANČNÍHO SYSTÉMU NÁKUPU NEMOVITOSTÍ

I. DOSTUPNOST : Tento finanční systém je dostupný nejširší veřejnosti.Klientem se může stát každá osoba nad 18 let způsobilá k právním úkonům.Vrchní věková hranice není omezena,neboť každý klient má při realizaci smlouvy sjednané skupinové pojištění.
II. NÍZKÝ A PEVNÝ ÚROK : Klient zaplatí každý rok z cílové částky navíc pouze 3,4%max.4,5% v rozdělených a rozepsaných  pravidelných měsíčních splátkách v manipulačním poplatku.Tento úrok je pevný po celou dobu splácení.
III. NA 120 AŽ 156 MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK : Klient má svou cílovou částku rozloženou do pravidelných 120 nebo 156 měsíčních splátek.Na tyto splátky jsou klientům zasílány pravidelné měsíční výpisy s aktuálním stavem jejich účtů a dalšími informacemi.Tyto měsíční výpisy a jejich vedení včetně zaslání klientům je 120x(156x) ZDARMA.
IV. BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ : Klient musí mít na pravidelnou měsíční splátku to, že na ni má nepřímo prokazuje, že smlouvu realizuje nejdříve po 3 měsících od uzavření.
V. BEZ RUČITELE : Klient ručí nemovitostí,kterou si kupuje nebo kterou již vlastní nebo může ručit i nemovitostí třetí osoby.Klient je vždy vlastníkem nemovitosti společnost má na
nemovitosti pouze zástavní právo.Nemovitost musí být pojištěna.
VI. NÍZKÝ POPLATEK ZA SLUŽBY : Klient si před realizací smlouvy platí poplatek za uzavření smlouvy,fyzické prověření nemovitosti,nabytí nemovitosti,zpracování odhadního posudku v tržní hodnotě zastavované nemovitosti.Tento poplatek je paušální.
VII. MOŽNOST UZAVŘENÍ VÍCE SMLUV : Klient má možnost si v průběhu 14 let uzavřít další finanční smlouvu a to ZDARMA bez poplatku za služby a ještě se slevou na úroku v pořadí druhé smlouvy po celou dobu splácení.Tímto způsobem se dají řešit i vyšší hodnoty nemovitostí.
VIII. POZASTAVENÍ SPLÁTEK : O pozastavení splácení může požádat každý klient písemnou formou ocitne li se v problému.Splátky nelze pozastavit dříve jak po třech měsících doby splácení a ne delší dobu jak 6 měsíců.Na této smlouvě však nesmí váznout žádný dluh.
IX. BYDLENÍ : Tento finanční systém řeší klientům jednu ze základních lidských potřeb jako je bydlení,dle jejich možností a přání.
X. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP : Ke každému klientovi přistupuje společnost osobně a individuálně je schopna řešit jeho potřeby.
XI. ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI : Každý klient může využít realitní a právní servis spol.,
poradenskou činnost v oblasti financování nemovitostí-nejlépe a nejbezpečněji uložené
peníze v nemovitostech.
XII. MOŽNOST SPOLUPRÁCE : Pro klienty nemající příslušné živnostenské oprávnění
je možná spolupráce za poskytnutím dlouhodobé slevy a ponížením jejich měsíční splátky.
Pro obchodní spolupráci je potřeba mít příslušné živnostenské oprávnění a smlouvu o obchodním zastoupení,která je ZDARMA.Spolupráce není podmínkou získání úvěru.

 
Úplné informace na práci na internetu získáte na www.mbrhosting.ws. Na webu najdete několik služeb a také zboží, které využijí návštěvníci stránek. Tyto produkty svou povahou jsou výjmečné a výhodné pro všechny.